O nas

Poslanstvo Rdečega križa Sežana

Rdeči križ Slovenije Območno združenje Sežana je samostojna, nevladna, humanitarna, nepridobitna organizacija, ki pomaga pri preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja, krepitvi gibanja za zdravo življenje ter zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic, posebno med oboroženimi spopadi in drugimi izrednimi stanji.

 

Vizija

Rdeči križ Sežana bo

 • sodobno organizirano Območno združenje Rdečega križa v Sloveniji, ki bo dosledno delovalo na podlagi temeljnih načel RK;
 • na območju svojega delovanja bo najbolj prepoznavna in uveljavljena humanitarna organizacija, ki bo imela urejen register članstva s članskimi izkaznicami (indeksi) in register prostovoljcev;
 • v organizaciji bo najmanj 60 % celotnega članstva mladih do 27 let;
 • bo organizacija z dobro organizirano mrežo krajevnih odborov in bo dostopna neposredno uporabnikom na lokalnem nivoju;
 • dejavnost OZRK bo prisotna v vseh osnovnih in srednjih šolah v mestu;
 • tradicionalni programi RK bodo temeljili na vrhunskih strokovnih podlagah s področij krvodajalstva, prve pomoči, zaščite in reševanja, promocije zdravja, poizvedovalne dejavnosti
 • prepoznavna bo po sodelovanju in povezovanju nevladnih, prostovoljskih organizacij z vrednotami in negiranjem medsebojne konkurenčnosti na račun poudarjanja usmerjenosti h ciljem in ne k blagovnim znamkam organizacij.

Strateški cilji

 • Utrditi in razvijati humanitarno poslanstvo in krepitev ugleda Rdečega križa Sežana
 • Ureditev in razvoj tradicionalnega programskega okolja delovanja
 • Utrjevanje organizacijsko statusnega okolja delovanja
 • Zagotovitev in stabilizacija virov financiranja
 • Zagotovitev stimulativnih pogojev za zaposlovanje kadrov
 • Krepitev vloge OZRK Sežana v družbenem prostoru
 • Vplivanje na stimulativno urejeno sistemsko pravno okolje

Dokumenti