Prva pomoč za delovne organizacije

Prva pomoč za gospodarske in negospodarske družbe

RKS_prvapomoc

Vsi se zavedamo, da nesreča nikoli ne počiva. Z različnimi nezgodami, poškodbami in bolezenskimi stanji se srečujemo vsak dan. Lahko nas doletijo med delom, igro, vožnjo, počitkom, itd, zato je pripravljenost in prvo pravilno ukrepanje najpomembnejši člen v reševalni verigi.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena in 89. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11) l velja Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur.l. RS, št. 136/2006) za podjetja, ki so zavezana usposobiti zaposlene za izvajanje prve pomoči.

Država je pooblastila Rdeči križ Slovenije, kot edino organizacijo, za izvajanje programa usposabljanja prve pomoči, kar nam nalaga tudi Zakon o Rdečem križu, saj je ta pripravljen kakovostno in je usklajen z zahtevami in standardi Evropske unije, predvsem pa v skladu z razvojem stroke prve pomoči.

V skladu z omenjenim pravilnikom tečaj, ki ga je potrdil Strokovni center za prvo pomoč RKS, traja 8 ur in obsega teoretični in praktični del. Veljavnost potrdila je 5 let!

Predavatelji prve pomoči so zdravniki in medicinske sestre, ki so vpisani v register predavateljev prve pomoči pri Glavnem odboru RKS in imajo veljavno licenco za predavatelja, ki jo obnavljajo vsake tri leta.

CENA TEČAJA Z IZPITOM (8 ur):
– tečaj z izpitom: 97,80 evra

TERMINI:
– po dogovoru (možnost izvedbe v enem dnevu)

LOKACIJA:
– Rdeči križ Sežana, Bazoviška cesta 13

PRIJAVE:
– tel.št.:  05/730-50-22 ali
– na e-mail: sezana.ozrk@ozrks.si

VELJAVNOST POTRDILA:
– 5 let