Socialni program skrbi za boljšo kakovost življenja starejših oseb

Spoštovani občani,

Občina Sežana je v sodelovanju z RK – Območno združenje Sežana, izvajala socialni program skrbi za boljšo kakovost življenja starejših oseb in sicer. Aktivnosti RK bodo zajemale obiskovanje in obdarovanje starejših občanov, bolnikov in invalidnih oseb, v starosti 80 let in več, na njihovih domovih in v domovih upokojencev ter  preko organiziranja družabnih srečanj za starejše občane. Da se bodo aktivnosti lahko izvedle, je Občina Sežana na RK posredovala osebne podatke občanov, ki so stari 80 let in več in sicer ime in priimek, naslov bivališča in datum rojstva. RK bo seznam občanov z osebnimi podatki, lahko uporabil samo za namene zaradi katerih so bili pridobljeni. V skladu s 14. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) smo vas dolžni obvestiti o tem, da so bili vaši osebni podatki posredovani in da imate tudi možnost, da tovrstni obdelavi podatkov ugovarjate oz.  imate možnost, da uveljavljate tudi druge pravice, ki vam jih omogoča GDPR. Več o tem si preberite v naslednjem obvestilu, ki je dosegljivo tukaj (obvestilo po 14. členu).

Več informacij lahko pridobite tudi na tel. št. 05 73 10 149.
Vlogo za uveljavitev pravic po GDPR pa lahko vložite na naslednji naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.