SVETOVNI DAN PRVE POMOČI – 10. september

Svetovni Dan prve pomoči (druga sobota v mesecu septembru) je priložnost, da se  povsod po svetu poudari pomen prve pomoči kot humanega dejanja. Znanja in veščine nudenja prve pomoči je potrebno krepiti in stalno ozaveščati splošno javnost o pomenu prve pomoči. Prizadevanja Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca so, da bi v desetih letih dosegli cilj, da bi vsaj ena oseba iz vsakega gospodinjstva na svetu imela znanja iz prve pomoči in na ta način prispevala k krepitvi odgovornosti v družbi.

Letošnji slogan je “Prva pomoč in otroci”. Z njim želimo izpostaviti otroke, ki znajo nuditi prvo pomoč in otroke, ki v primerih različnih nesreč prvo pomoč potrebujejo. Otroci predstavljajo pomemben del naše družbe in so sposobni reševati življenja v krogu družine in med vrstniki. Seveda je vloga odraslih pri reševanju življenj otrok ob vsakodnevnih nesrečah nepogrešljiva. Letošnji cilj je nagovoriti različne starostne skupine v povezavi z lanskoletnim sloganom “Prva pomoč in staranje prebivalstva”, in na ta način povezati dve najbolj pomembni skupni prebivalcev, otroke in stare, ki sta tudi najbolj ranljivi in izpostavljeni tveganjem in nesrečam.

V Sloveniji Svetovni dan prve pomoči obeležujemo vsako drugo soboto v mesecu septembru, letos bo to 10. septembra, z namenom opozoriti širšo javnost, kako pomembno je znanje prve pomoči od otroških let naprej. Stališče Rdečega križa Slovenije je, da bi morala država zakonsko urediti, da so usposabljanja iz prve pomoči obvezna v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, na delovnih mestih in za udeležence v prometu ter, da bi bilo ta znanja obvezno obnavljati vsaj na vsakih 5 let.

Ob Svetovnem dnevu prve pomoči želimo izpostaviti predvsem naslednje cilje:

  • Prepoznati otroke stare od 3 do 15 let kot izvajalce prve pomoči tako za vrstnike, kakor tudi za družinske člane,
  • Za prihodnost družbe je zelo pomembno, da so otroci sposobni nuditi prvo pomoč,
  • Okrepitev zavedanja o pomenu prve pomoči med starejšimi, ki so v tesnem stiku z otroki,
  • Opozarjanje na aktivno vloga otrok v skupnosti,
  • Povečanje števila starejših usposobljenih za nudenje prve pomoči z namenom reševanja otroških življenj in bolj učinkovitega ukrepanja v primerih, ko so ponesrečeni otroci.

Na Rdečem križu že vrsto let opozarjamo, da znanje prve pomoči temelji na praktičnem delu, ki bi ga bilo potrebno v različnih starostnih obdobjih kontinuirano obnavljati. Nedopustno je, da tečaji prve pomoči niso obvezni sestavni del usposabljanja bodočih voznikov motornih vozil, obvezen je zgolj izpit. Prav tako je nedopustno, da lahko posameznik pridobi dvojnik izpita prve pomoči, ki ga je opravil pred 30 leti in več, ne da bi mu bilo potrebo to zanje osvežiti. V Zakonu o voznikih je potrebno ohraniti določila o obveznem izpitu iz prve pomoči pri Rdečem križu Slovenije in vzpostaviti mehanizme za obnavljanja znanja iz prve pomoči pri Rdečem križu Slovenije vsaj na vsakih 5 let.

Prav zato si Rdeči križ Slovenije prizadeva, da bi se vsebine prve pomoči (preprečevanje nezgod, osnove nudenja prve pomoči) uvedle v obvezni učni program tako osnovnih kakor tudi srednjih šol. Preprečevanje nezgod in obvladovanje prve pomoči ni le izraz privzgojene solidarnosti, ampak sodi v splošno izobrazbo in usposobljenost, ki se jo je treba začeti učiti v osnovni šoli in pozneje nadgrajevati oziroma ohranjati kot veščino za vsakodnevno rabo.

Pomembno:

  • Prva pomoč rešuje življenja. To je prvi korak v verigi preživetja, ne glede na to ali gre za naravno ali kakšno drugo nesrečo. Pomembno je učinkovito in hitro ukrepanje, ki preprečuje resne poškodbe.
  • Nesreča se lahko zgodi kadarkoli, kjerkoli in komurkoli. Ob nesrečah kar 90% življenj rešijo lokalni prebivalci. Usposobljenost za nudenje prve pomoči prispeva k zmanjševanju ranljivosti in zagotavlja boljšo pripravljenost oseb za ukrepanje, ko pride do nesreče.
  • Vsakih 5 sekund nekdo na svetu umre zaradi posledic poškodb. Večje število usposobljenih oseb za nudenje prve pomoči pomeni, da lahko pomagajo pri preprečevanju vsakodnevnih smrtnih primerov.

V Strokovnem centru za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije, ki oblikuje doktrino prve pomoči na nacionalni ravni, sodelujejo priznani zdravniki in drugi strokovnjaki. V slovenski prostor uvajajo novosti po zgledu in na podlagi smernic Globalnega referenčnega centra za prvo pomoč pri Mednarodni federaciji Rdečega križa in Rdečega polmeseca.

Izvajalci tečajev in izpitov iz prve pomoči so zdravstveni delavci, ki opravijo usposabljanje in izpit ter pridobijo licenco predavatelja Strokovnega centra za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije. Licenco morajo obnavljati vsake tri leta. Na tak način se seznanijo z novostmi na področju sprememb doktrine prve pomoči.

Ob svetovnem dnevu prve pomoči se zahvaljujemo vsem prostovoljcem in strokovnim sodelavcem, ki žrtvujejo svoj čas in znanje za reševanje življenj.